תקנון

תנאי הרשמה:

1. התקנון הוא בהמשך להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.

2. ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.
בבחירה להשתתף באירוע,בבחירת המקצה בו ישתתף ובאופן בו יבצע את המרוץ, באחריותו של כל משתתף לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, האימונים שעבר ורמתו האישית.

3. הרצים בכל המקצים מחוייבים לקרוא בעיון ולחתום אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות, המופיע בעת הליך ההרשמה הראשוני באתר. 

4. רצים שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, 10 ביולי 2017, מחוייבים באישור הורה בנוסח המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך
האתר.

5. לכל מרוץ גילאי מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, 10 ביולי 2017, יעמוד בדרישת הגיל המינימלי עבור המקצה המבוקש:

• 21.1 ק”מ – 16 ומעלה (גילאי 16-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

• 10 ק”מ – 14 ומעלה (גילאי 14-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

הנחיות הרשמה:

1. ניתן לשלם על הרישום למרוץ באמצעות כרטיס אשראי.

2. מדיניות ביטולים ושינויים:

• שינויים וביטולים יתאפשרו עד לתאריך 10 ביוני 2017 בשעה 23:59, בכתובת מייל: jemmacrace@target-market.co.il. בגין ביטול הרשמה ושינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.

• לאחר 10 ביוני 2017, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד, אותו יש להעביר בצירוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת מייל:jemmacrace@target-market.co.il. הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.

• במקרים חריגים, יתאפשר שינוי מסלול, לאחר ה-10 ביוני, זאת בעלות של 40 ₪ ולשיקול דעתה הבלעדי של הפקת המרוץ.

• בנוסף לדמי הטיפול, שינוי למקצה יקר יותר, כרוך בהשלמת ההפרש ושינוי למקצה זול יותר יזכה על סך ההפרש, בהתאם לעלות המקצה בהרשמה מאוחרת.

• החזרים על שינויים וביטולים יתבצעו עד 90 ימים מיום אישור העסקה.

מחירים ומועדי הרשמה:

הרשמה רגילה

מ-06/05/17 עד 29/06/17

 הרשמה מוקדמת

מ-18/01/17 עד 05/05/17

מקצה 
180 ש”ח  160 ש”ח  מרוץ 21.1 ק”מ
140 ש”ח  120 ש”ח  מרוץ 10 ק”מ
120 ש”ח 100 ש”ח מרוץ 5 ק”מ

קבלת ערכת הריצה:

1. קבלת הערכה וההשתתפות במרוץ מותנית בחתימה אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות (המופיע באתר במהלך ההרשמה הראשונית למקצים) ובמסירת אישור הורה, במידת הצורך. 

2. חלוקת ערכות : יעודכן בהמשך

 3. קבלת הערכה תתאפשר עם הצגת תעודת זהות בלבד.

4. איסוף הערכה עבור רצים נוספים (עד חמישה) מותנה בהצגת טופס ייפוי כוח והמצאות האישורים כאמור.

 

הנחיות כלליות:

1. הרץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו.
ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

2. על הרץ מוטלת האחריות והמחוייבות האישית למצבו הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ. במידה ויתעורר צורך, על הרץ להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותו במהלך המרוץ.

3. על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.

4. לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

5. הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה.

6. אין ללוות את הרצים, ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.

7. קו הגמר ינעל לאחר השמעת אות ההזנקה בכ”א מהם, לפי המועדים כדלהלן:

• ריצת 21.1 ק”מ – אחרי 3 שעות

• ריצת 10 ק”מ – אחרי 1:25 שעות

רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול, מתבקשים להפסיק את ריצתם ולעלות על המדרכות, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום.
הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצויין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.

8. התוצאות למנצחים בדירוג הכללי יקבעו על פי אות ההזנקה. ביתר הקטגוריות, יקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).

9. למנצחים בקטגוריות השונות יוענקו גביעים או פרס דומה. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ”י שיקול בלעדי של המארגנים.

פירוט חלוקת גביעים למנצחים (גברים+נשים) ע”פ קטגוריות גיל, לשלושת המקומות הראשונים במקצה 21.1 ק”מ ו-10 ק”מ – מרוץ לילה מכביה בירושלים:

קטגוריות-גברים ונשים
כללי
נוער עד 19
35-39 (נשים בלבד)
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

השיוך לקטגוריות הוא לפי שנת הלידה של המשתתף, כך שיום הולדתו בשנת 2017 חל בגילאים המצוינים בקבוצת גיל זו. (לדוגמא – רצים בקבוצת גיל 40-44 הם אלה שנולדו בשנים 1973-1977).

• קטגוריות גילאי 20-34 בין הנשים ו-20-39 בין הגברים, ידורגו כקטגוריה נפרדת, אך ללא חלוקת גביעים.

• ביום המירוץ יחולקו גביעים לזוכים הכלליים במקצים השונים (גברים+נשים), הגביעים לזוכים בשאר הקטגוריות יחולקו לזוכים במועד אחר.

• בנוסף יוענק גביע לוותיק/ת המשתתפים/ות בכל אחד מהמרוצים (סה”כ 4 פרסים).

10. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת מאחורי במת הטקסים במתחם המרוץ, עד 30 דקות אחרי גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.

11. מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

12. המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.

13. הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצויין באתר המרוץ הרשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.

14. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

* יתכנו שינויים * ט.ל.ח