דמי רישום

 

מקצה 

 הרשמה מוקדמת

מ-18/01/17 עד 05/05/17

הרשמה רגילה

מ-06/05/17 עד 29/06/17

מרוץ 21.1 ק”מ 160 ש”ח  180 ש”ח 
מרוץ 10 ק”מ 120 ש”ח  140 ש”ח 
מרוץ 5 ק”מ 100 ש”ח 120 ש”ח